Korrupsiyaga qarshi kurashishga oid asosiy hujjatlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 iyuldagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5177-son qarori

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

BATAFSIL

Uzbek
Maxsus qulayliklar
X