“Uz Koram Ko” MCHJ bosh direktorining

MUROJAATI

Hurmatli hamkasblar va hamkorlar!

O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq korrupsiyaga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Korxonamizdagi lavozimi va ish stajidan qat’iy nazar, barcha xodimlar o‘z xizmat vazifalarini bajarishda:

– Korxonaning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatiga amal qilishi hamda uning tamoyillari va talablariga qat’iy rioya etishlari kerak;

– korrupsiya bilan bog‘liq har qanday xatti harakatlarda ishtirok etishi, ya’ni pora beruvchining manfaatlarini ko‘zlab harakat qilishi yoki harakatsizligi uchun bevosita yoki bilvosita, shaxsan yoki uchinchi shaxslar orqali pora, ya’ni pullar, qimmatbaho qog‘ozlar, boshqa mol-mulk, mulkiy tusdagi xizmatlarni berishni talab qilish, tovlamachilik qilish, va’da berish va pora berish, pora berish va (yoki) olishda vositachilik qilish, rasmiyatchiliklarni soddalashtirish uchun to‘lovlarni olish, shaxs tomonidan pora olish yoki g‘ayriqonuniy boshqa maqsadlarda o‘z xizmat mavqeidan noqonuniy foydalanishi qat’iyan taqiqlanadi;

– xodimlar ularni korrupsiya bilan bog‘liq huquqbuzarlikni sodir etishga undovchi shaxslarning har qanday murojaatlari to‘g‘risida, shuningdek, boshqa xodimlar tomonidan sodir etilgan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida o‘ziga ma’lum bo‘lgan har qanday faktlar haqida o‘z rahbarlariga va Adliya vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘limiga xabar berishlari shart;

– bevosita rahbar yoki mas’ul shaxsni manfaatlar to‘qnashuvi ehtimoli haqida xabardor qilish lozim.

“Uz Koram Ko” MCHJ oʻz navbatida, oʻz zimmasiga olgan majburiyatlarni vijdonan bajarilishi va qonun hujjatlariga qatʼiy rioya etilishini kafolatlaydi.

Shunday ekan, Barchamiz korrupsion holatlarni oldini olish va unga chek qoʻyish uchun masʼul ekanligimizni anglashimiz zarur.

Barchani, ayniqsa hamkasb va hamkorlarimizni ish yuritishda O‘zbekiston Respublikasi Qonunchiligiga hamda korrupsiyaga qarshi tamoyillarga rioya qilishga va shubha tugʻilgan taqdirda, ehtimoliy qonunbuzarliklar haqida bizga xabar berishga yana bir bor chorlab qolamiz.

Hurmat bilan, Korxona bosh direktori

“Уз Корам Ко” МЧЖ бош директорининг

МУРОЖААТИ

Ҳурматли ҳамкасблар ва ҳамкорлар!

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ коррупцияга нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Корхонамиздаги лавозими ва иш стажидан қатъий назар, барча ходимлар ўз хизмат вазифаларини бажаришда:

– Корхонанинг коррупцияга қарши курашиш сиёсатига амал қилиши ҳамда унинг тамойиллари ва талабларига қатъий риоя этишлари керак;

– коррупция билан боғлиқ ҳар қандай хатти ҳаракатларда иштирок этиши, яъни пора берувчининг манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилиши ёки ҳаракатсизлиги учун бевосита ёки билвосита, шахсан ёки учинчи шахслар орқали пора, яъни пуллар, қимматбаҳо қоғозлар, бошқа мол-мулк, мулкий тусдаги хизматларни беришни талаб қилиш, товламачилик қилиш, ваъда бериш ва пора бериш, пора бериш ва (ёки) олишда воситачилик қилиш, расмиятчиликларни соддалаштириш учун тўловларни олиш, шахс томонидан пора олиш ёки ғайриқонуний бошқа мақсадларда ўз хизмат мавқеидан ноқонуний фойдаланиши қатъиян тақиқланади;

– ходимлар уларни коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликни содир этишга ундовчи шахсларнинг ҳар қандай мурожаатлари тўғрисида, шунингдек, бошқа ходимлар томонидан содир этилган коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида ўзига маълум бўлган ҳар қандай фактлар ҳақида ўз раҳбарларига ва Адлия вазирлиги тизимида коррупцияга қарши курашиш бўлимига хабар беришлари шарт;

– бевосита раҳбар ёки масъул шахсни манфаатлар тўқнашуви эҳтимоли ҳақида хабардор қилиш лозим.

“Уз Корам Ко” МЧЖ ўз навбатида, ўз зиммасига олган мажбуриятларни виждонан бажарилиши ва қонун ҳужжатларига қатъий риоя этилишини кафолатлайди.

Шундай экан, Барчамиз коррупцион ҳолатларни олдини олиш ва унга чек қўйиш учун масъул эканлигимизни англашимиз зарур.

Барчани, айниқса ҳамкасб ва ҳамкорларимизни иш юритишда Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигига ҳамда коррупцияга қарши тамойилларга риоя қилишга ва шубҳа туғилган тақдирда, эҳтимолий қонунбузарликлар ҳақида бизга хабар беришга яна бир бор чорлаб қоламиз.

Ҳурмат билан, Корхона бош директори           

Uzbek
Maxsus qulayliklar
X